OK

En hand på fisken,
fiskens mun mot "nollan",
Fiskens täckning syns.

EJ OK
Fiskens täckning syns ej.

 

EJ OK

Fiskens mun Ej mot "nollan".

EJ OK
Två händer på fisken.

 

EJ OK

Fisken felvänd

REGLER


1.Allmänt
2.Deltävling
3.Cup & poäng
4.Anmälan
5.Fotografering
6.Fångster och inrapportering
7.Tillåtna fiskesätt
8.Säkerhet
9.Schema och tider
10.Övrigt
 
1. Allmänt

1:1 - Överträdelser innebär diskvalificering
Om deltagare bryter mot reglerna kan tävlingsledningen enhälligt besluta om diskvalificering och utesluta teamet. Diskvalificeringen gäller både i deltävlingen och cupen. Diskvalificering går ej att överklaga.

Om misstänkt fusk eller bedrägeri skulle ske under deltävlingarna ska det omgående rapporteras till tävlingsledningen. Det misstänka fusket ska dokumenteras i form av bild- eller filmdokumentation. Då tävlingsledningen behöver dokumentation som styrker det påstådda fusket för att kunna ta beslut.
Beslut om diskvalificering tas per tävlingsdag och ärendet avslutas på plats samma dag.
 
1:2 - Gemensam start
Gemensam start gäller för samtliga deltagande team. Det är inte tillåtet att åka till annan plats där båten ligger och börja fiska där eller att ta upp båten och ”traila” efter start och åka till annat vatten än det för dagen är tävlingsvatten. Detta p.g.a av att ”lika-för-alla” är regeln som gäller.
 
2. Deltävling

2:1 - Totallängd beräknas på de 5 längsta abborrarna
De 5st längsta abborrarna kommer att räknas till slutresultatet för ett team. Om teamet fångar fler än så räknas fortfarande bara de fem längsta till totallängden.

Om det skulle vara att två eller fler lag har samma totallängd vid avslutad deltävling, kommer den längsta registrerade abborren att agera som ”kickerfisk” dvs det lag som har den längsta abborren vinner. Detta kan upprepas fram till att det går att skilja lagen emellan.  

2.2 – Kontrollanter
Som arrangörer har vi rätten att tillhandhålla med minst 3st kontrollanter till respektive deltävling. Kontrollanterna kommer placeras i de lags båtar som är placerade topp 3 i totalen.

Inför den första deltävlingen är det fritt för arrangören att placera ut kontrollanterna i valfria båtar.

Om det vid den fjärde och sista deltävlingen är fler lag som har möjlighet att placera sig på prispallen, kommer antalet kontrollanter att utökas för att kunna tillgodose detta krav.
Har ett team en kontrollant med i sin båt, får man vara beredd på att bli intervjuad och fotograferad. Materialet kommer att användas i marknadsföringssyfte för Swedish Perch Tournament.
 
3. Cup & poäng
 
3:1 - Cup
Cupen består av 4 deltävlingar på olika platser i Sverige.
 
3:2 - Cupvinst
Det lag som har flest poäng efter alla deltävlingar är genomförda vinner den cupen. Som mest kan lagen tillgodoräkna de insamlade poängen från 3st deltävlingar, vilket ger att den högsta möjliga poängen för cupen är totalt 60poäng. * skulle fler lag få samma poäng se punkt 3.3A

3.3 - Vid lika poängställning efter avslutad tour
Då gäller följande steg enligt stegen A, B och C, se nedan:

 • A) Vid lika totalpoäng mellan två och flera lag kommer den 4e deltävlingen att räknas in till slutpoängen. Det erhållna resultatet från den 4e deltävlingen kommer att generera extra poäng till sluttabellen. Detta för att premiera alla de deltagande lag som ställer upp i samtliga deltävlingar.
 • B) Om poängställningen fortfarande är densamma efter 3.3 A, kommer det ett särskiljas genom att jämföra respektives lags längsta fisk som har registrerats i cupen. Detta kan upprepas ända upp till det går att skilja lagen åt.
 • C) Är det fortfarande lika poäng så återstår "prickkastning" enligt suddenregler. Info fås om detta moment uppstår.

 
3:4 - Poäng
Alla lag som deltar i deltävlingarna får minst 1 cup-poäng. Är ett team med i samtliga deltävlingar får laget minst 3 cup-poäng (se punkt 3.2).
Enligt nedanstående tabell beskrivs hur poängsystemet är uppbyggt per deltävling.
 

 • 1:a = 20 poäng
 • 2:a = 17 poäng
 • 3:e= 15 poäng
 • 4:e = 13 poäng
 • 5:e = 11 poäng
 • 6:e = 9 poäng
 • 7:e = 7 poäng
 • 8:e = 5 poäng
 • 9:e = 4 poäng
 • 10:e = 3 poäng
 • 11:e = 2 poäng
 • 12:e – 50:e = 1 poäng

 
4. - Anmälan
 
4:1 - Anmälan
Anmälningen görs under fliken "Anmälan" på www.swedishperchtournament.se
När vi har mottagit er anmälan så skickas information om betalning och övrig information samt er unika bokningskod. Bokningskoden anges sedan vid inbetalningen som sker via swish (se punkt 4:7).
 
4:2 - Anmälningsavgift
Anmälningsavgift per lag och tävling är 750kr.
 
4:3 -  Team och antal deltagare
Varje team ska ha båt och består av mellan 2 till 3st medlemmar.
 
4:4 - Alla deltagare ska anmälas med fullständigt och korrekt namn
Det namn som anges i anmälan skall motsvara det på er legitimation för eventuell kontroll kan komma att utföras av tävlingsledningen i samband med tävlingsdagen.
 
4:5 - Byte av teamnamn
Byte av teamnamn är tillåtet fram till lagets första deltagande i cupen. Namnbyte får endast ske en gång under cupens genomförande.
 
4:6 – Byte av deltagare
Inför varje deltävling får man byta ut en lagmedlem. Se enligt nedanstående krav.

 • 2-mannalag: I ett 2-mannalag måste alltid minst 1st från originalanmälan delta.
 • 3-mannalag: I ett 3-mannalag måste alltid minst 2st från originalanmälan delta.


4:7 - Betalning
Vi accepterar endast förskottsbetalning. Betalning görs via swish: 123-1676808.

Glöm inte att ange er bokningskod vid betalningen, annars kan vi inte handlägga er betalning!
Efter att betalningen har blivit genomförd och registrerats kommer ett bekräftelsemejl att skickas ut till den angiva mejladressen som angavs vid anmälan av laget.
 
4:8 - Incheckning före tävling
Teamet anmäler sig vid incheckningsplatsen på tävlingsdagen. När incheckningen är genomförd betyder det att teamet har accepterat tävlingsreglerna.
Team som inte har checkat in innan 07:40 blir strukna från tävlingen och får inte medverka.

5. - Fotografering
 
5:1 - Endast mobilkamera är tillåtet
Mobiltelefonens kamera är det enda tillåtna kameran under tävlingarna.

5:2 - Uppvisning av foton
Teamen ansvarar för att foton som har registrerats för deltävlingen finns tillgängliga och skall uppvisas vid behov efter eventuellt teknikstrul med rapporteringen, vid protester eller där tävlande lag och tävlingsledning inte är överens om den registrerade totallängden.
 
5:3 - Fotografering av fångst
Fisken ska fotograferas mot tävlingens mätbräda, bilden ska följa dessa steg för att kunna godkännas och registreras:

 • Fiskens mun ska vara stängd tydligt placerat mot 0:an på mätbrädan och stjärtfenan placeras mot de större talet
 • Vid fotografering ska hela mätbrädan vara synlig.
 • Endast en hand får placeras på fisken vid mätning, fiskens ”färgtäckning” med avseende på ränderna och fenor ska synas tydligt.
 • Fångster där bilderna inte går att verifiera stryks ur tävlingen.


5:4 - Bildmaterial
När ni lämnar in fångstbilder ger ni arrangören rätt att använda dom i marknadsföringssyfte.

6. - Fångster och inrapportering

6:1 - Alla fångster ska vara catch & release
Fisken ska tillbaka i vattnet omedelbart efter att mätning och fotografering är avklarat, detta för att utsätta fisken för minsta möjliga påfrestning.

NO RELEASE, NO GLORY
 
6:2 - Minimigräns är 25cm
Fiskar under 25cm är inte tävlingsfiskar, så jaga större.
 
6:3 - Fiskarna mäts i hela cm
Vi accepterar inte halvcentimetrar, bara hela centimeter. Stjärtfenan ska nudda strecket för att räknas uppåt. Det är tillåtet att hålla ihop stjärtfenan.

7. - Tillåtna fiskesätt
 
7:1 - Endast spinn & haspel är tillåtet

Vi tillåter inte levande eller dött bete, mete, trolling eller långrev. Drifting är endast tillåtet med vevande rulle.
 
7:2 - Endast ett aktivt spö per deltagare
Man får givetvis ha med sig flera spön men får endast använda ett åt gången.

7.3 Fisksump
Det är tillåtet att ”sumpa” fisken under tävlingarna. Detta för att minimera att fisken stressas och hålla den lugn. Dock får fisken endast sumpas under en timmes tid.
 
8. - Säkerhet
 
8:1 - Allt deltagande sker på egen risk
Arrangören är utan ansvar för olycka och skador på person och utrustning som kan drabba deltagarna under tävlingen och i samband med tävlingen, detta innefattar även 3:e part.  I och med incheckning godkänner teamkaptenen detta för sitt teams räkning.
 
8:2 - Nykterhet
Alla deltagare ska vara nyktra under samtliga tävlingsmoment. Deltagare som uppträder onyktert kommer att ifrågasättas och kan orsaka att hela teamet diskvalificeras. Beslut tas på plats samma dag.
 
8:3 - Självkontroll
Mobiltelefoner samt säkerhetsutrustning skall själv kontrolleras. Icke godkänd säkerhetsutrustning leder till att teamet inte får delta i tävlingen så var noga med utrustningen.
 
8:4 - Flytplagg
Fungerande flytväst eller flytoverall ska bäras under hela tävlingen. Vid landstigning går det bra att ta av detta. Alla flytplagg skall visas upp för tävlingsledningen innan start. 
 
8:5 - Dödmansgrepp
På de motorer som har detta, så är laget ansvariga att detta fungerar och används under tävlingen.
 
8:6 - Avståndet mellan båtarna
Avståndet mellan båtarna ska vara minst 2 kastlängder, ungefär 40-50 meter. Så respektera varandra ute på vattnet. Vid problem eller konflikt angående denna punkt så gäller regel 1:1.
 
9. Schema & tider
 
9:1 - Samling och start
Samling och tävlingsstart sker vid utsatt tid och plats för aktuell deltävling. Registrering av lag skall ske senast 07:40 på plats till tävlingsledningen.
Kaptensmöte sker 07:45, där tävlingsledning informerar om nödvändig information.

Gemensam start är 08:00 och då ska alla båtar ligga i tävlingsvattnet. Tävlingsledningen vill att båtar som har de största motorerna placerar sig längst fram. Det för att minimera risken av att det blir trångt i vattnet och att det blir många omkörningar på en kort sträcka i samband med starten.
 
9:2 - Prisutdelning
Prisutdelningen sker direkt efter att tävlingen är avslutad och sammanställd ca. 16:45.

9.3 – Dispens vid målgång
Det kan uppstå oförutsedda incidenter under tävlingens gång. Om detta uppstår måste tävlingsledningen informeras omgående och där varje fall kommer att bedömas individuellt. Ett godkännande krävs av tävlingsledningen annars så tillämpas regel ”9:4 – Slut & sen ankomst”
 
9:4 – Deltävlingens slut & sen ankomst
Tävlingen är slut 16:00, alla båtar ska vara tillbaka vid mål och meddela tävlingsledningen om detta.

Båtar som anländer efter 16:00 kommer att straffas. Varje minut som passerar 16:00 kommer att resultera i en tappad placering.  Exempel: 10minuter sena = 10st tappade placeringar i deltävlingen.
 
9:5 - Provfiske innan tävling
Provfiska gärna innan tävlingen. Vi har inga förbud mot det. Det är ju kul att fiska.
 
10. Övrigt
 
10:1 - Vinstskatt
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
 
10:2 - Ingen återbetalning
Betalningen är bindande och återbetalas ej.